Recast Navigation
Navigation-mesh Toolset for Games
DetourDebugDraw.h File Reference

Go to the source code of this file.

Enumerations

enum  DrawNavMeshFlags { DU_DRAWNAVMESH_OFFMESHCONS = 0x01 , DU_DRAWNAVMESH_CLOSEDLIST = 0x02 , DU_DRAWNAVMESH_COLOR_TILES = 0x04 }
 

Functions

void duDebugDrawNavMesh (struct duDebugDraw *dd, const dtNavMesh &mesh, unsigned char flags)
 
void duDebugDrawNavMeshWithClosedList (struct duDebugDraw *dd, const dtNavMesh &mesh, const dtNavMeshQuery &query, unsigned char flags)
 
void duDebugDrawNavMeshNodes (struct duDebugDraw *dd, const dtNavMeshQuery &query)
 
void duDebugDrawNavMeshBVTree (struct duDebugDraw *dd, const dtNavMesh &mesh)
 
void duDebugDrawNavMeshPortals (struct duDebugDraw *dd, const dtNavMesh &mesh)
 
void duDebugDrawNavMeshPolysWithFlags (struct duDebugDraw *dd, const dtNavMesh &mesh, const unsigned short polyFlags, const unsigned int col)
 
void duDebugDrawNavMeshPoly (struct duDebugDraw *dd, const dtNavMesh &mesh, dtPolyRef ref, const unsigned int col)
 
void duDebugDrawTileCacheLayerAreas (struct duDebugDraw *dd, const dtTileCacheLayer &layer, const float cs, const float ch)
 
void duDebugDrawTileCacheLayerRegions (struct duDebugDraw *dd, const dtTileCacheLayer &layer, const float cs, const float ch)
 
void duDebugDrawTileCacheContours (duDebugDraw *dd, const struct dtTileCacheContourSet &lcset, const float *orig, const float cs, const float ch)
 
void duDebugDrawTileCachePolyMesh (duDebugDraw *dd, const struct dtTileCachePolyMesh &lmesh, const float *orig, const float cs, const float ch)
 

Enumeration Type Documentation

◆ DrawNavMeshFlags

Enumerator
DU_DRAWNAVMESH_OFFMESHCONS 
DU_DRAWNAVMESH_CLOSEDLIST 
DU_DRAWNAVMESH_COLOR_TILES 

Function Documentation

◆ duDebugDrawNavMesh()

void duDebugDrawNavMesh ( struct duDebugDraw dd,
const dtNavMesh mesh,
unsigned char  flags 
)

◆ duDebugDrawNavMeshBVTree()

void duDebugDrawNavMeshBVTree ( struct duDebugDraw dd,
const dtNavMesh mesh 
)

◆ duDebugDrawNavMeshNodes()

void duDebugDrawNavMeshNodes ( struct duDebugDraw dd,
const dtNavMeshQuery query 
)

◆ duDebugDrawNavMeshPoly()

void duDebugDrawNavMeshPoly ( struct duDebugDraw dd,
const dtNavMesh mesh,
dtPolyRef  ref,
const unsigned int  col 
)

◆ duDebugDrawNavMeshPolysWithFlags()

void duDebugDrawNavMeshPolysWithFlags ( struct duDebugDraw dd,
const dtNavMesh mesh,
const unsigned short  polyFlags,
const unsigned int  col 
)

◆ duDebugDrawNavMeshPortals()

void duDebugDrawNavMeshPortals ( struct duDebugDraw dd,
const dtNavMesh mesh 
)

◆ duDebugDrawNavMeshWithClosedList()

void duDebugDrawNavMeshWithClosedList ( struct duDebugDraw dd,
const dtNavMesh mesh,
const dtNavMeshQuery query,
unsigned char  flags 
)

◆ duDebugDrawTileCacheContours()

void duDebugDrawTileCacheContours ( duDebugDraw dd,
const struct dtTileCacheContourSet lcset,
const float *  orig,
const float  cs,
const float  ch 
)

◆ duDebugDrawTileCacheLayerAreas()

void duDebugDrawTileCacheLayerAreas ( struct duDebugDraw dd,
const dtTileCacheLayer layer,
const float  cs,
const float  ch 
)

◆ duDebugDrawTileCacheLayerRegions()

void duDebugDrawTileCacheLayerRegions ( struct duDebugDraw dd,
const dtTileCacheLayer layer,
const float  cs,
const float  ch 
)

◆ duDebugDrawTileCachePolyMesh()

void duDebugDrawTileCachePolyMesh ( duDebugDraw dd,
const struct dtTileCachePolyMesh lmesh,
const float *  orig,
const float  cs,
const float  ch 
)