Recast Navigation
Navigation-mesh Toolset for Games
dtNavMesh Member List

This is the complete list of members for dtNavMesh, including all inherited members.

addTile(unsigned char *data, int dataSize, int flags, dtTileRef lastRef, dtTileRef *result)dtNavMesh
calcTileLoc(const float *pos, int *tx, int *ty) constdtNavMesh
decodePolyId(dtPolyRef ref, unsigned int &salt, unsigned int &it, unsigned int &ip) constdtNavMeshinline
decodePolyIdPoly(dtPolyRef ref) constdtNavMeshinline
decodePolyIdSalt(dtPolyRef ref) constdtNavMeshinline
decodePolyIdTile(dtPolyRef ref) constdtNavMeshinline
dtNavMesh()dtNavMesh
dtNavMeshQuery classdtNavMeshfriend
encodePolyId(unsigned int salt, unsigned int it, unsigned int ip) constdtNavMeshinline
getMaxTiles() constdtNavMesh
getOffMeshConnectionByRef(dtPolyRef ref) constdtNavMesh
getOffMeshConnectionPolyEndPoints(dtPolyRef prevRef, dtPolyRef polyRef, float *startPos, float *endPos) constdtNavMesh
getParams() constdtNavMesh
getPolyArea(dtPolyRef ref, unsigned char *resultArea) constdtNavMesh
getPolyFlags(dtPolyRef ref, unsigned short *resultFlags) constdtNavMesh
getPolyRefBase(const dtMeshTile *tile) constdtNavMesh
getTile(int i) constdtNavMesh
getTileAndPolyByRef(const dtPolyRef ref, const dtMeshTile **tile, const dtPoly **poly) constdtNavMesh
getTileAndPolyByRefUnsafe(const dtPolyRef ref, const dtMeshTile **tile, const dtPoly **poly) constdtNavMesh
getTileAt(const int x, const int y, const int layer) constdtNavMesh
getTileByRef(dtTileRef ref) constdtNavMesh
getTileRef(const dtMeshTile *tile) constdtNavMesh
getTileRefAt(int x, int y, int layer) constdtNavMesh
getTilesAt(const int x, const int y, dtMeshTile const **tiles, const int maxTiles) constdtNavMesh
getTileStateSize(const dtMeshTile *tile) constdtNavMesh
init(const dtNavMeshParams *params)dtNavMesh
init(unsigned char *data, const int dataSize, const int flags)dtNavMesh
isValidPolyRef(dtPolyRef ref) constdtNavMesh
removeTile(dtTileRef ref, unsigned char **data, int *dataSize)dtNavMesh
restoreTileState(dtMeshTile *tile, const unsigned char *data, const int maxDataSize)dtNavMesh
setPolyArea(dtPolyRef ref, unsigned char area)dtNavMesh
setPolyFlags(dtPolyRef ref, unsigned short flags)dtNavMesh
storeTileState(const dtMeshTile *tile, unsigned char *data, const int maxDataSize) constdtNavMesh
~dtNavMesh()dtNavMesh